موضوعات مربوط به ریست شناسی دبیرستان

کار

هر گاه بر جسمی نیرو وارد شود و جسم در راستای نیرو جابجا شود می گوییم کار انجام گرفته است. بنابراین برای انجام کار همیشه باید جسم جابجا شده باشد در غیر این صورت کاری انجام نمی شود. مثلاً اگر به یک دیوار نیرو وارد کنیم چون دیوار حرکتی نکرده بنابراین کاری انجام نشده است.

 

مثال

نیرو وارد ........

جابجایی انجام ........

کار انجام .........

شخصی از پلکان بالا می رود

شده

شده

شده

وزنه برداری وزنه را از روی سکو تا بالای سرش بالا میبرد

شده

شده

شده

شخصی رروی صندلی نشسته است

شده

نشده

نشده

لباس ما به جالباسی آویزان است

شده

نشده

نشده

جعبه ای را در دست گرفته و جلو می بریم

شده

شده

شده

فضا پیمایی در فضاهای دوردست به جلو می رود

نشده

شده

نشده

وزنه برداری وزنه را بالای سرش نگه داشته است

شده

نشده

نشده

 

کار= نیرو*جابجایی

 برای محاسبه مقدار کار انجام شده از فرمول روبرو استفاده می کنیم:       

 

   مثال یک:  یک جرثقیل یک کانتینر 20000 نیوتنی را تا ارتفاع 5 متری بالا می برد تا درون یک کشتی باربری قرار دهد.کاری که انجام می شود چقدر است؟

جواب: معلومات سؤال ما عبارتند از :    نیرو=20000 نیوتن             جابجایی= 5 متر

پس با توجه به فرمول کار:       کار=20000*5=100000 ژول

تذکر: هر کیلو ژول برابر با 1000 ژول است. بنابراین برای تبدیل ژول به کیلو ژول باید مقار ژول را بر 1000 تقسیم کنیم. یعنی در مثال بالا 100000 ژول برابر خواهد بود با 100 کیلو ژول

1000/100000 =100 کیلو ژول

توان

دو دونده هم وزن را در نظر بگیرید که یکی از آنها مسافت 100 متری را در 10 ثانیه و دیگری همان مسافت را در 11 ثانیه طی می کند. با اینکه کار انجام شده توسط هر دو مساوی بوده است اما دونده اول کار را زودتر انجام داده است. در این حالت می گوییم که توان دونده اول بیشتر است. توان را سرعت انجام کار یا سرعت مصرف انرژی می نامند. واحد اندازه گیری توان وات است.     کار

                                                                                                     ―――= توان

                                                                                                        زمان

مثال1: یک لامپ مقدار 6000 ژول انرژی را در مدت یک دقیقه(60 ثانیه) مصرف می کند. توان این لامپ چقدر است؟

جواب:    توان=زمان/انرژی                        توان= 60/6000            توان=100 وات

مثال2: علی در مدت 10 ثانیه از نردبانی به ارتفاع 8 متر بالا می رود. اگر وزن علی 40 کیلو گرم باشد او چه مقدار کار انجام داده است؟

جواب: ابتدا کار انجام شده را محاسبه می کنیم:    کار= نیرو*جابجایی

          برای محاسبه نیرو باید وزن(کیلو گرم) را در عدد 10 ضرب کنیم . پس:  

                                                     کار=(40*10)*8

                                                     کار=3200 ژول

حالا مقدار کار بدست آمده را در معادله توان قرار می دهیم تا توان را محاسبه کنیم:

                                   توان= زمان/کار    توان= 10/3200     توان= 320 وات

اصل پایستگی کار

این قانون بیان می کند که همیشه انرژی(کار) داده شده به یک ماشین با انرژی(کار) گرفته شده از آن برابر است. البته مقداری ا ز کار گرفته شده از ماشین کار غیر مفید است. مثلاً وقتی به یک لامپ انرژی الکتریکی می دهیم مقداری از آن را به نور تبدیل می کند(کار مفید) و مقداری را به گرما تبدیل می کند(کار غیر مفید).یعنی می توانیم بگوییم که:  

    کار داده شده به ماشین= کار مفید گرفته شده+کار غیر مفید گرفته شده

هر چه میزان کار مفید گرفته شده بیشتر باشد بازده آن ماشین بیشتر ست. بازده را می توان اینگونه بیان کرد:      کار مفید دریافت شده

              ―――――――= بازده

              کل انرژی داده شده

مثال: در ماشینی که 6000 ژول به آن انرژی داده ایم مقدار 4500 ژول کار مفید انجام داده است. الف- بازده ماشین چقدر است؟ب- بقیه انرژی ماشین چه شده است؟

جواب-                    بازده= کل انرژی/کار مفید

                             بازده= 6000/4500=75/0

پس بازده 75 درصد بوده است. بقیه انرژی هم صرف اصطکاک شده و به صورت گرما هدر رفته است.

 

ماشین ها

هر وسیله ای که کار ما را آسان تر کند ماشین است. ماشین ها به 4 روش کار ما را آسان می کنند:

1) انتقال نیرو: تمام ماشین ها این گونه کمک می کنند.2)تغییر در محل وارد شدن نیرو:مانند قرقره- پرچم- الاکلنگ   3)افزایش نیرو: که باعث می شود با نیروی کمتری کار را انجام دهیم   4)افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو

نکته مهم: ماشین ها موجب صرفه جویی در کار نمی شوند ؛ بلکه فقط انجام کار را آسان می کنند .

در این فصل این ماشین ها را بررسی می کنیم:1- اهرم2- قرقره 3- چرخ و محور 4- سطح شیبدار 5-گوه و پیچ

اهرم ها

در هر اهرم نیروی محرک ، نیروی مقاوم و تکیه گاه وجود دارد. به فاصله بین نیروی محرک تا تکیه گاه بازوی محرک – و به  فاصله نیروی مقاوم تا تکیه گاه بازوی مقاوم گفته می شود. 

چگونه بفهمیم که یک اهرم چگونه به ما کمک می کند؟باید بازوها را رسم کنیم.الف- اگر بازوی محرک از بازوی مقاوم بزرگتر بود، با افزایش نیرو به ما کمک می کند.(مانند انبردست و فرقون) ب- اگر بازوی مقاوم از محرک بزرگتر بود، با افزایش سرعت اثر نیرو به ما کمک می کند.(مانند جاروی دسته بلند) ج- و اگرطول دو بازو برابر بود فقط با تغییر جهت نیرو به ما کمک میکند(مانند الاکلنگ)

نکته: همه اهرم ها مثل هر ماشین دیگری با انتقال نیرو به ما کمک می کنند. ضمناً در همه اهرم ها تغییر جهت نیرو نیز هست.

سه نوع اهرم داریم: ۱- در اهرم نوع اول تکیه گاه بین نیروی محرک و مقاوم قرار می گیردمثل الاکلنگ.۲- در اهرم نوع دوم نیروی مقاوم بین نیروی محرک و تکیه گاه قرار می گیردمثل فرقون(این نوع اهرم ها همیشه با افزایش نبرو به ما کمک می کنند)۳- در اهرم نوع سوم نیروی محرک بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار می گیردمثل بازو(این نوع اهرم ها همیشه با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک می کنند)

قرقره ها

دو نوع قرقره داریم: قرقره ثابت و قرقره متحرک.

قرقره ثابت با تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند. و قرقره متحرک با افزایش نیرو به ما کمک می کند.

البته می توان چندین قرقره ثابت و متحرک را با هم ترکیب کرد.

چرخ و محور

در ماشین چرخ و محور هر گاه نیروی محرک بر چرخ و نیروی مقاوم بر محور وارد شود، با افزایش نیرو به ما کمک می کند.و اگر نیروی محرک بر محور وارد شود با افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو به ما کمک می کند. در ماشین چرخ و محور تکیه گاه در وسط محور می باشد.

تذکر: هر اندازه شعاع چرخ از شعاع محور بیشتر باشد با افزایش نیروی بیشتری به ما کمک می کند.

سطح شیبدار

در سطح شیبدار جابجایی نیروی محرک بیشتر از جابجایی نیروی مقاوم است. بنابر این سطح شیبدار با افزایش مقدار نیرو به ما کمک می کند.

تذکر: هر اندازه زاویه سطح شیبدار کمتر باشد ، (و یا نسبت وتر به ارتفاع بیشتر باشد) افزایش نیرو بیشتر است و با نیروی کمتری کار انجام می شود.

گوه و پیچ

گوه و پیچ از اجزای سطح شیبدار هستند. گوه سطح شیبدار متحرک است. و پیچ سطح شیبداری است که به دور محوری پیچیده شده است.

نکته: سطح شیبدار، گوه و پیچ هر سه با افزایش نیرو و نیز تغییر جهت و انتقال نیرو به ما کمک می کنند.

 

 

مزیت مکانیکی

مزیت مکانیکی یک ماشین نشان می دهد که آن ماشین تا چه حد مقدار نیرو را افزایش(یا کاهش) داده است.

برای محاسبه مزیت مکانیکی در هر ماشینی  می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

 

                                           نیرویی که ماشین به جسم وارد می کند(نیروی مقاوم)

                 مزیت مکانیکی   = 

                                           نیرویی که به ماشین وارد می شود(نیروی محرک)   

 

 نکته: اگر مزیت مکانیکی بیشتر از یک باشد آن ماشین نیرو را افزایش می دهد و اگر کمتر از یک باشد آن ماشین نیرو را کاهش می دهد ولی در عوض موجب افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو می شود.

در ماشین هایی که در بالا بررسی شد علاوه بر استفاده از روش بالا برای محاسبه مزیت مکانیکی روشهای دیگری نیز وجود دارد.

                                  طول بازوی محرک

    مزیت مکانیکی اهرم=  

                                  طول بازوی مقاوم   

 

                                                طول سطح

   مزیت مکانیکی سطح شیبدار=                                         

                                               ارتفاع سطح 

 

                                            شعاع چرخ(یا قطر چرخ و یا محیط آن)

  مزیت مکانیکی چرخ و محور=                         

                                           شعاع محور(یاقطر محور و یا ارتفاع آن)  

  *نکته:مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم همیشه بیشتر از یک- در اهرم نوع سوم همیشه کمتر از یک- و در اهرم نوع اول می تواند بیشتر یا کمتر از یک باشد.

چند مثال در این زمینه:

۱-در سطح شیبداری طول سطح(وتر) برابر با ۶ متر و ارتفاع آن برابر با ۲ متر می باشد.مزیت مکانیکی آن چقدر است؟

پاسخ:۳=۲/۶ بنابراین مزیت مکانیکی ۳ می باشد.(مزیت مکانیکی واحد ندارد)

۲- در اهرمی طول بازوی محرک ۸ متر و طول بازوی مقاوم ۲ متر است. مزیت مکانیکی این اهرم چقدر است؟

پاسخ:   ۴=۲/۸       مزیت مکانیکی ۴ می باشد.

۳-در ماشین چرخ و محوری شعاع چرخ ۲ متر و شعاع محور ۲۵ سانتی متر(۲۵/۰ متر) است. اگر نیروی ۲۰ نیوتنی به چرخ وارد کنیم چه مقدارنیرو به محور وارد می شود؟

پاسخ:  ابتدا مزیت مکانیکی آن را حساب می کنیم.     ۸=۲۵/۰ /  ۲    چون مزیت مکانیکی ۸ است پس نیروی ما را ۸ برابر می کند.یعنی نیروی وارد به محور برابر با ۱۶۰=۲۰*۸  میشود.

 فصل هفتم  فشار

فشار مقدار نیروی عمودی وارد بر واحد سطح است.                           نیرو(برحسب نیوتن)

                                                                            فشار= 

                                                                                      مساحت سطح(بر حسب متر مربع)

اگر نیرو برحسب نیوتن و سطح بر حسب متر مربع باشد ، واحد(یکای)فشار بر حسب پاسکال خواهد بود. اما اگر سطح با واحد سانتی متر مربع باشد فشار با واحد نیوتن بر سانتی متر مربع بدست می آید.

*نکته: برای تبدیل واحد (نیوتن بر سانتی متر مربع) به واحد( پاسکال) باید آن را در عدد 10000 ضرب کنیم.مثلاً اگر فشاری برابر با 50 نیوتن بر سانتی متر مربع بود ، این فشار برابر با 500000 پاسکال است.

مثال یک- اگر وزن یک گاو 4000 نیوتن باشد و مساحت یک سم آن برابر با 50 سانتی متر مربع باشد چه فشاری از طریق چهار سم آن بر زمین وارد می شود؟

پاسخ:                                      سانتی متر مربع 200 = 50 * 4 = مساحت کل

                                                            4000       نیروی عمودی

               نیوتن بر سانتی متر مربع 20=  = = فشار

                                                            200          مساحت سطح

                                                      

               پاسکال 200000 = 10000 * 20 = پاسکال

 

نکته : میزان فشار به دو عامل بستگی دارد 1- میزان نیروی عمودی 2- مساحت سطح

هر چه نیروی عمودی بیشتر باشد میزان فشار بیشتر است. مثلاً فشاری که یک آجر 20 نیوتنی بر کف خود وارد می کند از فشاری که یک آجر به وزن 15 نیوتن وارد می کند بیشتر است.

هر چه مساحت کمتر باشد فشار وارده بیشتر است. به همین دلیل هنگامی که روی  یک پای خود می ایستیم فشار بیشتری بر روی پای خود تحمل می کنیم.

مثال: آجری به جرم 5/2 کیلوگرم و به ابعاد 10 * 5 * 4  داریم. آن را از روی کدام وجه روی زمین بگذاریم تا بیشترین فشار را بر زمین وارد کند؟

جواب: بیشترین فشار به کمترین سطح وارد می شود. پس کمترین عدد برای سطح را محاسبه می کنیم: سطح=20سانتی متر مربع= 5 * 4                                                         25

حالا با قرار دادن آن در فرمول فشار مقدار آن را محاسبه می کنیم:   25/1=  = فشار  پس فشار بر

                                                                                                      20                              

پس فشار برابر با 25/1 نیوتن بر سانتی متر مربع است. برای تبدیل آن به پاسکال باید آن را در 10000 ضرب کنیم:                  پاسکال    1250= 10000 * 25/1 = فشار

فشار مایعات

فشار مایعات حاصل نیروی جاذبه زمین است و به ارتفاع مایع بستگی دارد. هر اندازه ارتفاع مایع بیشتر باشد فشار بیشتر است.

*نکته مهم: فشار مایع به شکل ظرف – مقدار کلی مایع و یا سطح قاعده ظرف بستگی ندارد.

فشار گازها

فشار یک گاز را به دو صورت می توان تعریف نمود:

1- فشار هوا(یا گازهایی که در ظرفی مسدود نیستند): این فشار حاصل نیروی جاذبه زمین است. هر چه از سطح زمین بالاتر رویم فشار هوا کمتر خواهد شد.

2- فشار گاز درون یک ظرف دربسته: این نوع فشار را می توان حاصل برخورد مولکول های گاز به دیواره داخلی ظرف دانست. بنابراین فشار گاز در این حالت به سه عامل بستگی دارد: الف- دمای گاز = هرچه دمای گاز بیشتر باشد جنبش مولکول های آن بیشتر می شود و در نتیجه فشار گاز بیشتر خواهد بود. ب- مقدار گاز = هر چه مقدار گاز بیشتر باشد فشار بیشتر می شود، زیرا تعداد برخورد مولکول ها با دیواره داخلی ظرف بیشتر می شود. ج- حجم ظرف = هر چه حجم را کمتر کنیم چون سطح داخلی دیواره کم می شود پس تعداد برخوردها با دیواره بیشتر می گردد یعنی فشار بیشتر است.

 فصل هشتم     بار الکتریکی

یکی از راه های تولید بار الکتریکی مالش دادن اجسام عایق(نارسانا) می باشد. در این روش یکی از مواد الکترون گرفته و بار منفی پیدا می کنند و دیگری الکترون از دست می دهد و بار الکتریکی مثبت پیدا     می کند.(آزمایش صفحه 87 (دو بادکنک را با یک پارچه پشمی مالش می دهیم. اگر این دو بادکنک را به هم نزدیک کنیم از یکدیگر دور می شوند ، زیرا هر دو بادکنک یک نوع بار الکتریکی پیدا کرده اند و بارهای هم نام یکدیگر را دفع می کنند. در این حالت بادکنک از پارچه پشمی الکترون می گیرد و بار منفی پیدا می کند ولی پارچه چون الکترون داده است بار مثبت دارد.

سؤال: اگر در مثال بالا پارچه را به بادکنک نزدیک کنیم چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟

پاسخ: به هم نزدیک می شوند. زیرا بارهای ناهمنام دارند.

جواب آزمایش کنید صفحه 89 : اگر شیشه را با کیسه نایلونی مالش دهیم ، کیسه بار منفی  و شیشه بار مثبت پیدا می کند.    اگر میله پلاستیکی را با پارچه مالش دهیم ، میله بار منفی و پارچه بار مثبت پیدا میکند.  شیشه  به میله پلاستیکی نزدیک می شود. زیرا بارهای ناهمنام دارند. شیشه از پارچه دور می شود زیرا بار همنام دارند.

*تذکر: در بادار شدن اجسام با مالش دادن الکترون ها انتقال می یابند نه پروتون ها. زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی زیاد در هسته اتم محکم نگه داشته شده اند.

برق نما (الکتروسکوپ)

این وسیله برای سنجش میزان بار الکتریکی اجسام ساخته شده است که با آن اولاً بفهمیم ماده ای باردار است یا بی بار ، و ثانیاً اگر باردار بود نوع بار آن را تشخیص دهیم. ساختمان آن به این صورت است یک کلاهک ویک میله ی متصل به دو زرورق که از فلز رسانا هستند درون یک ظرف عایق قرار دارند تا بار آن ها به اطراف منتقل نشود.

*سؤال یکم: چگونه بفهمیم یک جسم باردار است یا بی بار؟

پاسخ: دو راه وجود دارد. راه اول = اگر برق نما بی بار باشد و زرورق ها روی یکدیگر باشند ، با نزدیک کردن جسم باردار به کلاهک ؛ در صورتی که زرورق ها از یکدیگر فاصله بگیرند جسم باردار است.

راه دوم = اگر برق نما باردار باشد در این صورت زرورق ها از یکدیگر فاصله دارند. پس با نزدیک کردن جسم اگر زاویه زرورق ها تغییر کند(کم یا زیاد شود) جسم باردار بوده است.

*سؤال دوم : اگر یک برق نما باردار باشد چگونه می فهمیم که یک جسم باردار چه نوع باری دارد؟

پاسخ : جسم باردار را به برق نما نزدیک می کنیم. اگر زاویه زرورق ها بیشتر شود ، بار جسم و برق نما همنام است. و اگر زاویه زرورق ها کمتر شد بار جسم و برق نما ناهمنام است.

*سؤال سوم : چگونه یک برق نما را با روش تماسی باردار کنیم؟

پاسخ : جسم باردار را به سر کلاهک می چسبانیم. برق نما باردار شده و زرورق ها از یکدیگر فاصله می گیرند. در این صورت بار برق نما با بار جسمی که به آن تماس داده ایم همنام است.

*سؤال چهارم : چگونه یک برق نما را با روش القایی باردار کنیم؟

پاسخ : ابتدا جسم باردار را به کلاهک نزدیک می کنیم، بدون آنکه جسم را به کلاهک بچسبانیم.پس از باردار شدن برق نما ، بار برق نما با بار جسم ناهمنام است. مثلاً اگر میله شیشه ای با بار مثبت را به کلاهک نزدیک کنیم تا برق نما را با روش القایی باردار کنیم در این صورت بار برق نما منفی خواهد شد.

تخلیه الکتریکی : به جهش الکترون ها از یک رسانا به رسانای دیگر که همراه با تولید گرما و نور زیاد است را تخلیه الکتریکی می گویند.مانند آذرخش(صاعقه). در اثر مالش ابرها با کوه یا هوا ، ابر باردار شده و در برخورد با نزدیک ترین نقطه روی زمین مانند قله کوه بار خود را به صورت یک جرقه خالی می کنند.

آذرخش= (یا صاعقه) به تخلیه الکتریکی بین ابر با زمین گفته می شود.

برق= به تخلیه الکتریکی بین دو  ابر گفته می شود.

برای حفاظت ساختمان های بلند از خطر صاعقه از وسیله ای به نام برقگیر استفاده می شود که میله فلزی از جنس مس می باشد که در بالاترین نقطه ساختمان نصب می شود و توسط کابل به زمین مرطوب وصل می شود که بار الکتریکی ابر نزدیک شده به ساختمان را به زمین منتقل می کند.

فصل نهم   جریان الکتریکی

رسانا = موادی هستند که جریان برق را از خود عبور می رهند.تمام فلزات، محلول الکترولیت از نمک ها-اسیدها-وبازها همگی الکترولیت هستند.

الکترون آزاد=الکترونی که در دورترین فاصله از هسته قرار دارد و به راحتی از یک اتم وارد اتم دیگر می شود الکترون آزاد است.

سؤال= چرا فلزات رسانا هستند؟

پاسخ= زیرا الکترون آزاد دارند و با جابجا شدن این الکترون آزاد بار الکتریکی در داخل رسانا را منتقل می کنند.

اجسام نارسانا چون الکترون آزاد ندارند نمی توانند جریان برق را از خود عبور دهند. به همین دلیل روکش سیم ها را از مواد پلاستیکی می سازند.

اختلاف پتانسیل: عامل اصلی حرکت الکترون ها درون یک سیم یا مدار  و نیز عامل ایجاد جریان الکتریکی اختلاف پتانسیل می باشد. اختلاف پتانسیل در مولدهایی مانند قوه و باتری ایجاد می شود. یکای(واحد اندازه گیری) اختلاف پتانسیل" ولت "می باشد. ولتاژ قوه معمولی 5/1 ولت است و ولتاژ باتری ماشین 12 ولت است. برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل(ولت) از دستگاهی به نام" ولت سنج "استفاده می شود که به طور موازی در مدار بسته می شود.

شدت جریان الکتریکی: به مقدار جریانی که از مدار عبور می کند شدت جریان الکتریکی گفته می شود. یکای(واحد اندازه گیری) شدت جریان الکتریکی "آمپر" می باشد.هر چه اختلاف پتانسیل(میزان ولت) بیشتر باشد شدت جریان الکتریکی نیز بیشتر است. مثلاً اگر اختلاف پتانسیل (ولت) دو برابر شود شدت جریان نیز دو برابر می شود. برای اندازه گیری شدت جریان الکتریکی(آمپر) از "آمپرسنج" استفاده می شود که در مدار به شکل سری(متوالی) بسته می شود.

مقاومت الکتریکی: الکترون ها هنگام حرکت در یک رسانا همیشه با نوعی مقاومت روبرو هستند که به آن مقاومت الکتریکی می گویند.یکایی(واحد اندازه گیری) مقاومت الکتریکی "اُهم" می باشد که با وسیله ای به نام "اهم متر" اندازه گیری می شود.

بر اثر مقاومت الکتریکی انرژی الکتریکی مولد بتدریج به انرژی گرمایی تبدیل می شود . به همین علت بعد از مدتی انرژی مولد تمام می شود.

سؤال: چرا انرژی الکتریکی درون یک رسانا به گرما تبدیل می شود؟

پاسخ: انرژی مولد باعث حرکت الکترون ها در سانا می شود و الکترون ها در رسانا حرکت می کنند و با برخورد به ذرات سازنده رسانا ، انرژی آنها به گرما تبدیل می شود.

قانون اُهم= در هر مدار هر چه مقاومت الکتریکی بیشتر باشد شدت جریان کمتر است.

                  اختلاف پتانسیل(بر حسب ولت)

              = شدت جریان(بر حسب آمپر)

              مقاومت الکتریکی(بر حسب اهم)

مثال: در یک مدار الکتریکی به مقاومت 6 اهم که با شدت جریان 5/2 آمپری کار می کند، به چند باتری 3 ولتی نیاز است تا مدار روشن شود؟

پاسخ: ابتدا باید فرمول نوشته شود که ما در قسمت بالا فرمول را نوشته ایم. حالا مقادیر داده شده را در فرمول می گذاریم:               اختلاف پتانسیل(بر حسب ولت)

                                        =5/2

                                                         6

    اختلاف پتانسیل=  6 * 5/2  = 15  ولت                        15

 بنا براین به 5 باتری نیاز هست.                             5 = 

                                                                                 3

آهنربا: در آهنربا  قطب های N   و S (قطب های ناهمنام)  یکدیگر را می ربایندولی قطب های همنام یکدیگر را دفع می کنند.

مثال:                             آهنربای شماره یک ███████   ████████ آهنربای شماره دو

                                                                             ؟     S                N   

در شکل بالا با نزدیک کردن آهنربای شماره یک به شماره دو آنها از یکدیگر دور می شوند. علامت سؤال ؟ در آهنربای شماره یک چه قطبی را نشان می دهد؟

پاسخ: قطب S  را نشان می دهد.

ساختن آهنربا: به سه روش می توان آهنربا ساخت: الف- مالشی  ب- القایی ج- الکتریکی

سؤال: روش مالشی برای ساخت آهنربا را توضیح دهید.  

پاسخ: در این روش آهنربا را روی قطعه آهنی در یک جهت می کشیم و وقتی به انتها رسیدیم آهنربا را برمیداریم و دوباره در ابتدای قطعه آهنی می گذاریم .(در این حالت ابتدای قطعه با قسمت مجاور در آهنربا همنام می شود)            

                                                  ██  S

                                                  ██

                                                  ██

                                                  ██  N

                                →―――――

                         ███████████                  

                          S                      N اینجا همنام قطب آهنربایی است که روی آن کشیده شده است

سؤال: روش القایی برای ساخت آهنربا را توضیح دهید.

پاسخ: در این روش فقط قطعه آهنی را به آهنربا نزدیک می کنیم(بدون تماس). در اینجا قسمتی که مجاور آهنربا قرار می گیرد همنام قطب آهنربایی می شود که به آن نزدیک کرده ایم.

+ نوشته شده در  جمعه 1386/11/05ساعت 13:52  توسط حسینی  |